Skip to content

ALMANYA’DA ÜNİVERSİTE

Lise mezunları, önlisans mezunları, üniversite eğitimi devam edenler eğer hiç Almanca bilgisine sahip değillerse veya Almanya’da üniversite eğitimi alabilmek için yeterli Almanca bilgisine (C1) sahip değillerse, Almanya devlet üniversitelerinin bünyesinde Almanca hazırlık eğitimine belirlenen başvuru tarihleri içerisinde şartlı kabul başvurusu yapabilirler. Almanca seviyesi C1 olanlar ise doğrudan Almanya’da üniversite eğitimi için bölüm başvurusu yapabilirler.

Almanya’da üniversite eğitiminin ücretsiz olması, diplomalarının tüm dünyada ve Türkiye’de tanınması, denkliğinin olması ve önemli kariyer fırsatları sunması, Almanya üniversitelerinin en önemli dünya ve Avrupa üniversite sıralama kuruluşlarında yüksek sıralamalara sahip olması gibi nedenlerle devlet üniversitelerine yapılan başvuru sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Bu durum, Almanya üniversitelerini daha seçici olmak zorunda bırakmıştır. Bundan dolayı, neredeyse Almanya devlet üniversitelerinin tümü uluslararası öğrenciler için kontenjan uygulamaktadır.

Almanya devlet üniversiteleri, lise mezunu olup başvuru yapan öğrencilerden, en yüksek ÖSYM puanına sahip olan, en yüksek lise diploma notuna sahip olan öğrencileri, belirledikleri kontenjan sayısına göre değerlendirip kabul verirler. Önlisans mezunları için kabulde, önlisans diploma notu, lise diploma notundan daha önemlidir. Üniversite eğitimi devam eden öğrenciler için ise ÖSYM puanı ve lise diploma notunun yanı sıra lisans transkriptlerindeki (not dökümü) derslerin notları da değerlendirilmektedir.

LİSE MEZUNLARI

ALMANYA’DA ÜNİVERSİTE BAŞVURU SÜRECİ

Lise mezunlarının lise türünün uygun olması, Almanya’da üniversite başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biridir. Lise eğitimlerini Türkiye’de veya KKTC’de bulunan Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Temel Liseler, Özel Liseler veya Kolejlerde tamamlayan öğrenciler Almanca C1 sertifikaları yok ise hatta hiç Almanca bilgisine sahip olmasalar dahi, başvuru şartlarını yerine getirdikleri Almanya devlet üniversitelerinin bünyesinde birçok lisans bölümüne Almanca hazırlık eğitimi için şartlı kabul başvurusu yapabilirler. Bu durumda olan öğrenciler öncelikle, Almanca dil hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra C1 düzeyinde Almanca dil bilgisini geçerli dil sertifikası ile ispatlamaları halinde doğrudan Almanya’da üniversite eğitimi almak için bölüm eğitimine başvurabilirler.

Almanca C1 sertifikasına sahip olan öğrenciler ise şartları yerine getirdikleri tüm Almanya devlet üniversitelerine doğrudan bölüm eğitimine başvurabilir.

Lise Diploma Notu

Lise diploma notunun en az 70-75 olması önerilir. Bunun altında lise diploma notuna sahip olan öğrenciler yüksek ÖSYM puanı, ikinci bir yabancı dil bilgisi, staj, güçlü bir motivasyon yazısı, iyi bir özgeçmiş vb. farklı yeterlilikler sunarak kabul alma şanslarını artırabilirler. Lise diploma notunun 70-75’in altında olması kabul alınamayacağı anlamına gelmez. Çünkü ÖSYM puanı lise diploma notundan daha belirleyicidir ve başvurulan dönemde kontenjan sayısının ne olduğu, kaç adayın başvuruda bulunduğu, başvuran adayların yeterlilikleri vb. faktörler kabul veya ret alma olasılığını yükseltir veya azaltır.

ÖSYM Belgesi

Almanya eğitim sistemine göre Almanya’ya üniversite başvurusu yapacak uluslararası öğrencilerin, vatandaşı oldukları ülkelerde yükseköğrenim görmeye hak kazanmış olmaları gerekmektedir. Ülkemizde üniversiteye giriş şartı üniversite sınavı olduğundan, Almanya üniversiteleri ÖSYM belgesini lisans başvurularında talep ederler.

Üniversite sınavlarına girip, Türkiye’de veya KKTC’de, YÖK’ün (Yüksek Öğretim Kurulu) kılavuzunda bulunan ve 4 yıllık örgün eğitim veren herhangi bir devlet, özel veya vakıf üniversitesine yerleşildiğini gösteren ÖSYM belgesine sahip olan öğrenciler Almanya devlet üniversiteleri lisans bölümlerine başvurabilirler.

Öğrenciler, üniversite sınavında kazanmış oldukları bölümde veya çok yakın bölümlerde Almanya devlet üniversitelerinin Almanca hazırlık bölümlerine şartlı kabul başvurusu yapabilirler. Almanca seviyeleri C1 olanlar ise doğrudan bölüm eğitimine başvuru yapabilirler. Türkiye’de hangi bölümde üniversite eğitimi almaya hak kazanılmışsa, Almanya devlet üniversitelerine de kazanılan bölümde veya eğer var ise çok yakın bölümlerde başvurulabilir.

Eğer Türkiye’de kazanılan üniversiteye kayıt yapılmamışsa Almanya devlet üniversiteleri ÖSYM belgesinin geçerlik süresini genelde 1 veya 2 yıl olarak kabul etmektedir. Eğer kayıt yapılmış ve eğitime devam ediliyorsa veya yapılan kayıt dondurulmuşsa, Türkiye’de eğitim hakkı devam ettiği sürece Almanya devlet üniversitelerine başvuru yapma hakkı da devam etmektedir. Ayrıca ÖSYM belgesinin süresinin ne kadar geçerli olduğuna yalnızca başvurulan üniversitenin karar verme yetkisine sahip olduğunu unutmamak gerekir. ÖSYM belgesinin geçerlilik süresi ile ilgili başvuru yapılan üniversitenin inisiyatif kullanma hakkı vardır. Bu yüzden ÖSYM belgesinin geçerlilik süresi başvuru yapılan üniversiteye göre değişir.

Almanya devlet üniversitelerine lisans bölümlerine yapılacak başvurular için Türkiye’de yükseköğrenim görmeye hak kazanılan üniversiteye kayıt yaptırma zorunluluğu yoktur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite programları listesine buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM Puanı

ÖSYM puanı (üniversite sınavında alınan puan) kabulde lise diploma notundan daha önemlidir. Almanya devlet üniversiteleri öğrencilerin yerleştiği üniversiteyi değil, ÖSYM belgesinde yazan puanı temel alarak değerlendirme yapar. Almanya devlet üniversitelerine yapılan başvurularda en önemli kriter üniversite sınavından alınan puandır. Almanya devlet üniversiteleri Türkiye’den yapılan başvurularda, başvuran adayların NC puanını (Kontenjan Puanı) üniversite sınavında aldıkları puana göre belirler.

Diğer Lise Türlerinden Mezun Olan Öğrenciler

 • Lise eğitimini 3 yılda tamamlamış öğrenciler
 • Meslek liselerinden mezun olan öğrenciler
 • Teknik liselerden mezun olan öğrenciler
 • Anadolu mesleki ve teknik liselerinden mezun olan öğrenciler
 • Açık liselerden mezun olan öğrenciler (Başvurunun kabulü veya reddi sadece üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır)
 • İmam Hatip liselerinden mezun olan öğrenciler (Başvurunun kabulü veya reddi sadece üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır)

Yukarıda Sıralanan Lise Türlerinden Mezun Öğrenciler de Şayet:

 • Türkiye’de veya KKTC’de örgün 4 yıllık eğitim veren bir üniversitenin 1. yılını başarıyla tamamladıktan sonra bölüm eğitimine veya şartlı kabule başvurabilirler
 • Örgün bir önlisans programını başarıyla tamamladıktan sonra bölüm eğitimine veya şartlı kabule başvurabilirler
 • Almanya’da lise tamamlama veya üniversite eğitimine hazırlık eğitimi olarak bilinen Studienkolleg eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra doğrudan bölüm eğitimine başvurabilirler

Almanya’da Studienkolleg Eğitimine Kimler Başvurabilir?

 • Lise eğitimini 3 yılda tamamlamış öğrenciler
 • Meslek liselerinden mezun olan öğrenciler
 • Teknik liselerden mezun olan öğrenciler
 • Anadolu mesleki ve teknik liselerinden mezun olan öğrenciler
 • Açık liselerden mezun olan öğrenciler (Başvurunun kabulü veya reddi sadece üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır)
 • İmam Hatip liselerinden mezun olan öğrenciler (Başvurunun kabulü veya reddi sadece üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır)

Yukarıda belirtilen lise türlerinden mezun olan öğrenciler, lise eğitimleri süresince almış oldukları ders sayısı ve kredileri Almanya’da verilen lise eğitimine denk gelmediğinden doğrudan bölüm veya şartlı kabul başvurusunda bulunamazlar. Bunun yerine lise tamamlama veya üniversiteye hazırlık kursu anlamına gelen Almanca Studienkolleg olarak isimlendirilen programa başvurabilirler.

Studienkolleg eğitiminde her öğrenci üniversite eğitimini almak istediği bölüme göre dersleri almakla yükümlüdür.  Studienkolleg eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, sonrasında Almanya devlet üniversitelerine doğrudan bölüm eğitimine başvuru yapabilirler.

Studienkolleg eğitiminin normal süresi 1 yıldır, dönem tekrarlarıyla en fazla 2 yıla kadar çıkabilmektedir. Studienkolleg eğitimine başvuruda talep edilen Almanca dil seviyesi, üniversiteye göre B1 veya genellikle B2 seviyesinde olmalıdır. Dil sertifikasının ise uluslararası geçerliliği olan dil kurumlarından alınmış olması şarttır. Çok istisnai olarak hiç Almanca bilgisi olmayan veya A2 Almanca geçerli dil sertifikasına sahip öğrencilerin Studienkolleg eğitimine başvuru yapabileceği üniversiteler de olabilir. Studienkolleg eğitimine başvuru alan üniversiteler her bölüm için başvuru almayabilir ve başvuru tarihleri üniversite başvuru tarihlerinden farklıdır. Bu nedenle başvuru yapılacak üniversitelerde başvuru alınan bölümlere, istenen kriterlere ve başvuru tarihine dikkat edilmesi gerekir. Başvurudan sonra Studienkolleg eğitimine kabul için bazı üniversiteler sadece dil sınavı yaparken, bazı üniversiteler ise dil sınavının yanında temel matematik ve/veya bölüme göre farklı derslerden de temel düzeyde giriş sınavları yapar. Eğitim devlet üniversitelerinde genellikle ücretsiz olup, öğrencilerden dönemlik 100-400 Euro arasında eğitim katkı payı istenir.

Kurum olarak Studienkolleg eğitimine başvuru yapmak isteyen öğrencilere tavsiyemiz, Almanca dilini en az B2 seviyesinde yazılı ve sözlü aktif olarak kullanıyor olmaları, Avrupa vatandaşı olmaları veya Avrupa’da oturum iznine sahip olmalarıdır. Bunun nedeni ise, Almanca dilinin Studienkolleg eğitiminde aktif olarak kullanılacak olması ve Almanya konsolosluklarının Studienkolleg kabulü olan öğrencilere, üniversite kabulü olan öğrencilere göre daha az sıklıkta vize vermesidir. Kurum olarak Studienkolleg eğitimi almak yerine Türkiye’de veya KKTC’de 4 yıllık örgün eğitim veren bir üniversiteye yerleşip üniversitenin 1. yılını başarı ile tamamladıktan sonra veya örgün bir önlisans programından mezun olduktan sonra başvuru yapılmasını tavsiye ediyoruz. Studienkolleg eğitimi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Lise Mezunları İçin Almanya’da Üniversite Eğitimi Başvurusunda Gerekli Belgeler

Lise mezunu öğrenciler için Almanya’da üniversite eğitimi başvurusunda gereken belgeleri aşağıda görebilirsiniz. Almanca hazırlık veya bölüm eğitimi için başvuru yapılırken aynı belgeler hazırlanır. Türk vatandaşı olan tüm lise mezunlarının sağlayabileceği belgelerdir. Belgeler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus noter, apostil ve tercüme işlemi yapılması gereken belgelere, bu işlemlerin doğru biçimde yapılmış olmasıdır.

 • Lise Diploması
 • Lise Not Dökümü (Transkript)
 • ÖSYM Belgesi
 • Diğer belgeler
Almanya'da-Üniversite-1-(Lise-mezunları-önlisans-mezunları-arasına)-

ÖNLİSANS MEZUNLARI 

ALMANYA’DA ÜNİVERSİTE BAŞVURU SÜRECİ

Örgün Önlisans Diplomasına Sahip Olanlar Almanya Devlet Üniversitelerine Lisans Başvurusu Yapabilirler

Örgün olarak bir önlisans programından Türkiye’de ve KKTC’de mezun olan öğrenciler, Türkiye’de DGS ile geçiş yapabilecekleri lisans bölümlerinin Almanya devlet üniversitelerinde de olması şartıyla başvuru yapabilirler.

Hiç Almanca bilgisi olmayan önlisans mezunu öğrenciler Almanya devlet üniversitelerinde yüzlerce lisans bölümü için şartlı kabul başvurusu yapabilirler.

Bu öğrencilerden C1 Almanca sertifikasına sahip olanlar ise başvuru şartlarını yerine getirdikleri tüm devlet üniversitelerine doğrudan bölüm başvurusu yapabilirler.

Önlisans Mezunu Öğrencilerin DGS’ye Girmelerine Gerek Yoktur

Örgün olarak önlisans programından mezun olan öğrencilerin Almanya devlet üniversiteleri lisans bölümlerine başvuruda bulunabilmeleri için DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girmelerine gerek yoktur. Almanya devlet üniversiteleri başvuruda DGS’den alınmış bir puan veya dikey geçiş hakkı kazanıldığını gösteren bir belge talep etmemektedir. DGS sınavı ile geçiş yapılabilen bölümlere Almanya devlet üniversitelerinde lisans başvurusu yapılabilir. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapabileceğiniz bölümler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Önlisans eğitiminden mezun olan öğrencilerden Almanya devlet üniversiteleri lisans başvurusunda özellikle önlisansa yerleştiklerini gösteren ÖSYM belgesi, önlisans diploması ve önlisans transkripti (not dökümü) talep ederler.

Önlisans Diploma Notu

Kabul alabilmek için iyi bir lise diploma notuna sahip olmak ne kadar önemli olsa da önlisans mezunu öğrenciler için kabulde en önemli yeterlilik önlisans diploma notudur. Bu öğrenciler için Almanya devlet üniversiteleri başvuru ve kabul sürecinde öncelikle önlisans diploma notunu değerlendirir.

Almanya’da Lisans Tamamlama

Türkiye’deki lisans tamamlama sistemi Almanya devlet üniversiteleri için geçerli değildir. Almanya devlet üniversitelerinde lisans eğitimine başlayan önlisans mezunu öğrenciler Bologna Süreci Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS) kapsamında önlisans not dökümlerini (transkript) sunarak kredi transferi talebinde bulunabilirler. Konuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

AKTS (Avrupa Kredi Transferi Sistemi) sistemini Türkiye’de olduğu gibi lisans tamamlama olarak isimlendirmek tamamen yanlıştır. Yalnızca bazı ortak ve temel derslerin transferi söz konusudur ve lisans eğitimine başlanan üniversite hiçbir krediyi transfer etmeme hakkına sahiptir. Bologna sürecine göre kredilerin transferi değerlendirilirken öncelikle kredi sayısının aynı olmasına dikkat edilir ve ders içeriklerine detaylı olarak bakılır. Ayrıca kredi sayısı aynı ve ders içerikleri yeterli olsa bile ders notları düşük bulunursa kredi transferi gerçekleşmez.

Önlisans eğitiminden mezun öğrenciler Almanya’da bir devlet üniversitesinde üniversite eğitimi görmeye hak kazandıklarında, eğitimlerine 1. sınıftan başlarlar. Sonrasında önlisans not dökümlerini (transkript) eğitime başladıkları üniversiteye sunarak kredi transferi talebinde bulunabilirler. Tecrübelerimize göre genelde yalnızca bazı temel derslerin kredilerinin transfer edilmesi mümkün olabilmektedir. Fakat eğitime başlanan üniversitenin hiçbir krediyi transfer etmeme hakkı vardır. Genelde önlisans mezunu öğrencilerin kredileri transfer edilmemektedir. Almanya’da üniversite eğitiminin süresi çok az bölüm hariç 6 dönemdir (3 yıl). 

Önlisans Mezunu Öğrenciler için Almanya’da Üniversite Eğitimi Başvurusunda Gerekli Belgeler

Önlisans mezunu öğrencilerin üniversite eğitimi başvurusu için hazırlaması gereken belgeleri aşağıda görebilirsiniz. Almanca hazırlık bölümlerine veya direkt bölüm eğitimine başvuru yapılırken aynı belgeler hazırlanır.

Başvuru belgeleri Türk vatandaşı olan tüm önlisans mezunlarının sağlayabileceği belgelerdir. Belgeler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus noter, apostil ve tercüme işlemi yapılması gereken belgelere, bu işlemlerin doğru biçimde yapılmış olmasıdır.

 • Lise Diploması
 • Lise Not Dökümü (Transkript)
 • Ön Lisans Diploması
 • Ön Lisans Not Dökümü (Transkript)
 • ÖSYM Belgesi
 • Diğer belgeler
Almanya'da Üniversite 2 (Ön lisans mezunları-üniversite eğitimi devam edenler arasına)

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ DEVAM EDENLER

ALMANYA’DA ÜNİVERSİTE BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye’de veya KKTC’de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) üniversite eğitimi devam edenlerden 1. ve 2. yılını tamamlamış öğrenciler Almanya devlet üniversitelerine lisans eğitimi için başvuruda bulunabilirler.

 1. sınıfın ilk dönemini tamamlamış öğrenciler de Almanya’da üniversite eğitimine başvuruyu deneyebilirler. Ancak daha sonraki öğretim dönemlerinde olan öğrencilerin üniversite eğitimine başvuru yapmaları tavsiye edilmez. Bu durumda olan öğrencilerin başvurularına Almanya üniversitelerinden olumlu yanıt gelmesine rağmen, vize görüşmesinin gerçekleştiği konsoloslukların tavrı genellikle öğrencinin lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayıp yüksek lisans eğitimi için Almanya üniversitelerine başvuru yapması yönündedir. Bu yüzden Almanya konsoloslukları genellikle vize reddi vermektedir. Lisans eğitimi süresince alınmış derslerin kredilerinin transferine öğrencinin Almanya’da doğrudan master eğitimine başlayacağı üniversite (AKTS sistemine göre) karar verir. Ancak tecrübeler doğrultusunda öğrencilerin 1. Sınıftan lisans eğitimlerine başladıkları bilinmektedir.

Üniversite Eğitimi Devam Eden Öğrenciler İçin Almanya’da Üniversite Başvurusunda Gerekli Belgeler

Üniversite eğitimi devam eden öğrenciler için Almanya’da üniversite eğitimi başvurusunda gerekli belgeleri aşağıda görebilirsiniz. Almanca hazırlık bölümlerine veya bölüm eğitimi için başvuru yapılırken aynı belgeler hazırlanır.

 • Lise Diploması
 • Lise Transkripti
 • Lisans Transkripti
 • ÖSYM Belgesi
 • Diğer belgeler Türk vatandaşı olan tüm lise mezunlarının sağlayabileceği belgelerdir. Belgeler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus noter, apostil ve tercüme işlemi yapılması gereken belgelere, bu işlemlerin doğru biçimde yapılmış olmasıdır.

NC NEDİR? NC PUANI NASIL HESAPLANIR?

NC Nedir? NC (Numerus Clausus) , “sınırlı sayı” olarak tercüme edilir ve Almanya’da bir üniversitede bir bölüme sınırlı sayıda öğrenci kabul edileceği anlamına gelir. Kısaca, kontenjan kısıtlaması olarak adlandırılabilir. Bazı üniversitelerin internet sayfalarında kontenjan kısıtlaması uygulaması, NC mit şeklinde de belirtilebilir.

NC (Kontenjan Puanı) genellikle yanlış anlaşılmaktadır. NC puanınızın başvuru yapmak istediğiniz bölümde bir önceki dönem belirlenen NC puanından düşük olması, başvuru yapamayacağınız veya bir sonraki dönem aynı bölüme yerleşemeyeceğiniz anlamına gelmediği gibi, NC puanınızın bir önceki dönem başvuru yapmak istediğiniz bölümde belirlenen NC puanından yüksek olması bölüme %100 kabul edileceğiniz anlamına da gelmez. Önceki dönemlere ait NC puanları sadece referans alınabilir ancak hiçbir şekilde başvurmanızı engellememelidir çünkü başvuru ve kabul sürecinde diğer başvuru sahiplerinin NC puanlarının ne olduğunu başvuru dönemi bitene kadar bilemezsiniz. Ayrıca üniversitelerin başvuru şartları arasında çoğu zaman başvuru yapılabilecek en düşük NC puanı belirtilmemektedir. Çünkü başvuruda sunulabilecek farklı yeterlilikler bir üniversiteden kabul almak için en az NC kadar önemli olabilmektedir. NC puanı hesaplanırken, en yüksek puan 1 en düşük puan ise 4 olarak hesaplanır.

Örnek vermemiz gerekirse; Almanya’da bir devlet üniversitesinde bir önceki dönem belirlenen NC puanının 2.0 olduğunu, ancak sizin puanınızın 2.0’dan düşük olduğunu varsayalım. Bu durumda NC puanınız bir önceki dönemde belirlenen puandan düşük olmasına rağmen başvuru yaptığınız dönem için yerleşmenizin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sizin başvuru yaptığınız dönemdeki adayların NC puanları bir önceki dönemdeki adaylardan daha düşük olabilir. Başvuru yaptığınız dönemde ki adayların NC puanlarının ortalaması sizin puanınıza yakınsa veya aynıysa kabul alma ihtimaliniz artacaktır. Bu noktada unutmamanız gereken diğer faktör, puanınızın 2.0’dan iyi olmasının %100 yerleşeceğiniz anlamına gelmediğidir. Çünkü başvuru yaptığınız dönem başvuran diğer adayların NC puanları sizin NC puanınızdan daha yüksek olabilir veya bölüme kabul edilebilmek için sizden daha farklı yeterlilikler sunmuş olabilirler.

Ülkemizde de üniversite sınavından sonra alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi, ALES sınavından sonra da alınan puana göre yüksek lisans tercihleri yapılmaktadır. NC puanının da bu bağlamda aynı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği bölümünde lisans eğitimi almak istiyorsunuz ve üniversite sınavından 450 puan aldınız ve bir önceki yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) endüstri mühendisliği taban puanı 470. Bu durumda tercihlerinizin arasına İTÜ’yü de koyabilir ve yerleşebilirsiniz. Çünkü İTÜ’yü tercihlerinizin arasına koyduğunuz yıl taban puanı düşebilir. NC puanınızın Almanya’da başvuru yapmak istediğiniz üniversitedeki bir bölümde bir önceki dönem belirlenen puandan düşük olması da bununla aynıdır. Bundan yola çıkarak, Almanya devlet üniversiteleri tarafından uygulanan NC sisteminin, ülkemizde uygulanan taban puanı sistemi ile aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca unutmamalısınız ki; Almanya’da bir devlet üniversitesine kabul edilmeniz yalnızca NC puanınıza bağlı değildir. Almanya devlet üniversitelerine başvuruda bulunan adaylar farklı yeterlilikler sunarak kabul alma şanslarını artırabilirler. Staj, ön staj, iş deneyimi, ikinci bir yabancı dil sertifikası, proje çalışmaları, başvuru yapılan bölümle ilgili uluslararası yarışmalardan elde edilmiş başarılar veya uluslararası bir projede bulunmuş olmanız ve bununla ilgili bir belge sunabiliyor olmanız, transkriptteki (not dökümü) notların ağırlıklandırılması vb. başka yeterlilikler bazı durumlarda bir Almanya devlet üniversitesine kabul edilebilmek için en az NC puanı kadar belirleyici olabilmektedir. Tüm başvurular alındıktan sonra başvuru sayısı mevcut kontenjan sayısını aşarsa, sadece en iyi kriterlere sahip olan adayların bölüme kabul edileceğini unutmamalısınız. Genellikle Almanya devlet üniversitelerine başvuran adayların sayısı kontenjan sayısının üzerinde olmaktadır.

NC Frei Nedir?

NC Frei Nedir? Almanya’da her bölümde kontenjan kısıtlaması uygulanmaz. Kontenjan kısıtlaması uygulanmayan bölümlere NC frei, Ohne NC, Kein NC veya Zullasungfrei denir. Kontenjan kısıtlaması uygulanmayan bölümlere kabul almak çok daha kolaydır fakat bu  başvuran her uluslararası adayın kabul edileceği anlamına da gelmez.  Üniversite sınavında aldığınız puan, lise diploma notunuz gibi yeterlilikler kontenjan kısıtlaması uygulanmayan bir bölümde çok önemli değildir.

NC Frei olan (kontenjan kısıtlaması olmayan) bölümlere başvuru yapan Alman vatandaşı öğrencilerin kabulü garanti iken uluslararası öğrenciler için aynısını söylemek zor olmakla birlikte kabul edilme ihtimallerinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Almanya’da bir üniversiteye başvuru yaparken kontenjan kısıtlaması olup olmadığını önceden öğrenmeniz gerektiği gibi başvuruda istenen yeterlilikleri ve başvuru tarihlerini önceden bilmeniz gerekir. Kurum olarak Almanya’da bir devlet üniversitesine başvuru yapmak isteyen öğrencilere tavsiyemiz mümkünse 1 yıl önceden lisans eğitimi almak istedikleri bölümün başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başlamalarıdır. Ülkemizdeki eğitim sistemi ile Almanya eğitim sistemi arasındaki farklılıklardan dolayı bazı bölümlere başvuru yapılamadığı gibi bazılarının başvuru şartlarını yerine getirmek çok zordur. Almanya’da lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin,  Türkiye’de üniversite sınavına girerek (TYT-AYT) okumak istedikleri bölümü örgün olarak 4 yıllık eğitim veren bir devlet vakıf veya özel üniversitede kazanmış olmaları gerektiğinden ve Almanya devlet üniversitelerine yalnızca kazandıkları bölümde veya çok yakın alanlarında başvuru yapabildiklerinden, üniversite sınavından sonra, tercihlerini yapmadan önce mutlaka Almanya’da hangi bölümlerin başvuru şartlarını sağlayabildiklerini bilmek zorunda olduklarını unutmamaları gerekir. Ayrıca önlisans mezunu öğrenciler de Türkiye’de DGS ile geçiş yapabildikleri bölümlere Almanya’da lisans başvurusu yapabilmektedir (DGS’ye girmek şartı yoktur). Bu yüzden önlisans eğitiminden sonra Almanya devlet üniversitelerine başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, Almanya’da hangi bölümde lisans eğitimi almak istediklerini bir ön lisans programına yerleşmeden önce bilmeleri çok önemlidir.

Lise mezunu öğrenciler için NC puanı hesaplama;

Üniversite ve yüksek lisans başvurusu için NC puanı, ‘’Bayerische Formel’’  adı verilen bir formül kullanılarak hesaplanır.

Bayerische Formel: (En yüksek Puan-Puanınız) ÷ (En Yüksek Puan-En Düşük Puan) x3+1

Lise mezunu öğrenciler için üniversite sınavının sonucuna göre NC puanı hesaplama;

Bayerische formel:  (üniversite sınavındaki en yüksek puan – üniversite sınavında aldığınız puan) ÷ (üniversite sınavındaki en yüksek puan – en düşük puan) x 3 + 1

Bayerische Formel Örnek Hesaplama; Üniversite sınavından 450 puan alan bir öğrenciye göre.

560-450=110

560-180=380

110 ÷ 380=0,2894736842

0,2894736842 x 3=0,8684210526

0,8684210526 + 1=1.8684210526

Üniversite sınavından 450 puan alan bir öğrencinin NC puanı 1.8 olarak hesaplanır.

 

FORM

NC PUANI HESAPLAYICI

___

Önlisans mezunu öğrenciler için NC puanı hesaplama;

Önlisans mezunu olan öğrencilerin NC puanları, TYT sınavından aldıkları puana göre değil, önlisans diploma notlarına göre hesaplanır.

Önlisans mezunu öğrenciler için NC puanı hesaplama;

Bayerische formel: (En yüksek önlisans diploma notu – önlisans diploma notunuz) ÷ (En yüksek önlisans diploma notu – en düşük önlisans diploma notu) x 3 + 1

Bayerische Formel Örnek Hesaplama; Önlisans diploma notu 3.15 olan bir öğrenciye göre.

4.0-3.15=0.85
4.0-2.0=2.0
0.85 ÷ 2.0=0.425
0.425 x 3= 1.275
1.275 + 1= 2.275

Önlisans diploma notu 3.15 olan bir öğrencinin NC puanı 2.2 olarak hesaplanır.

Ön lisans mezunu öğrencilerin NC puanları lisans mezunu öğrenciler gibi hesaplanır. Ön lisans mezunu öğrenciler buradan Almanya’da yüksek lisans sayfamızdan NC puanı hesaplayıcıya buradan ulaşabilirler.

Almanya’da üniversite ve yüksek lisans eğitiminin tamamen ücretsiz olması ve Almanya devlet üniversitelerinde yüksek akademik standartlarda eğitim verilmesi, birçok Almanya devlet üniversitesinin dünyanın en iyi üniversitelerinin arasında bulunması vb. sebeplerden dolayı her yıl Almanya devlet üniversitelerine başvuru yapan uluslararası öğrenci sayısı artmaktadır. Almanya devlet üniversitelerinde yabancı öğrenci kontenjanı yaklaşık %15’tir. Yani her 100 öğrenciden 15’i uluslararası öğrencidir. Almanya devlet üniversiteleri başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden lisans başvurularını kabul etmektedir. Almanya’da lisans bölümlerine Türkiye’den lise eğitimini tamamlamış öğrenciler, ön lisans mezunu öğrenciler, üniversite eğitimi devam eden öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Almanya devlet üniversitelerine lisans veya yüksek lisans bölümlerinde istenen başvuru kriterleri üniversiteden üniversiteye ve bölümden bölüme farklılık gösterir. Bu nedenle, eğer başvuru kriterleri ve başvuru tarihleri hakkında bilgi sahibi değilseniz başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin öğrenci danışma servisiyle iletişime geçilmesi ve başvurmadan önce belirli seçim prosedürleri ve kriterleri hakkında bilgi sahibi olunması çok önemlidir.

Almanya devlet üniversitelerinde bir lisans bölümüne başvururken bunun hayatınızdaki en önemli değişikliklerden biri olduğunu bilmelisiniz. Almanya’da bir üniversiteden kabul almak yalnızca bu değişimin başlangıcıdır. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yükseköğrenimi tamamlamış tüm uluslararası öğrenciler 18 ay iş aramak için oturum izni alma hakkına sahiptir. Bu süre içinde iş bulup çalışanlar, 18 aylık oturum izninin bitiminde de Almanya’da kalarak çalışabilir ve yaşayabilirler. Almanya’da üniversite veya yüksek lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin %91’i Almanya’da kalıp çalışarak yaşamlarını burada sürdürmektedir. Bir Almanya devlet üniversitesinden mezun olmanın yalnızca Almanya’da çalışmanın ve yaşamanın kapılarını değil tüm dünyanın kapılarını size açtığını unutmamalısınız. Almanya’da oturum izniniz olması aynı zamanda tüm Avrupa ülkelerinde çalışma izniniz olduğu anlamına gelir. Almanya dünyanın en çok ihracat gerçekleştiren ülkesidir ve bundan dolayı Almanya’da ki işletmelerin neredeyse tamamı uluslararası çözüm ortaklıkları olan şirketlerdir. Bu sebeplerden dolayı Almanya’da bir devlet üniversitesinden mezun olanlar için dünya vatandaşı demek yanlış olmaz.

ALMANCA YETERLİLİK  

Hiç Almanca Bilgisi Olmayan Öğrenciler de Almanya Devlet Üniversitelerinde  Lisans Eğitimine Şartlı Kabul Başvurusu Yapabilirler

Hiç Almanca bilgisi olmayan öğrencilerin Almanya devlet üniversitelerine şartlı kabul başvurusu yapabiliyor olması büyük bir avantajdır. Bu başvuru sadece bölüm başvurusu değil, aynı zamanda Almanca dil hazırlık eğitimine yapılan başvurudur. Türkiye’de şartlı kabul başvurusu olarak bilinen bu başvurunun şartı, Almanya’da genellikle 3 dönem sonunda yapılan Almanca dil yeterlilik sınavını geçmektir. Konu ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Geçerliliği Olan Almanca Dil Sertifikaları

Almanya’da üniversite eğitimine başlayabilmek için istenilen geçerli Almanca dil sertifikasının seviyesi en az C1 olarak belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen dil yeterlilik belgelerinden biri ile Almanya’da devlet üniversitelerine doğrudan lisans eğitimi başvurusu yapılır. TestDaf-TDN 4, DSH-2, TELC Deutsch C1 Hochschule, Goethe Zertifikat C2, DSD II-“Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II”.

Yukarıda belirtilen Almanca dil sertifikaları hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Almanya'da-Üniversite-3-(Almanca-yeterlilik-Almanya-devlet-üniversiteleri-başvuru-tarihleri-arasına)-)

ALMANYA DEVLET ÜNİVERSİTELERİ BAŞVURU TARİHLERİ

Almanya devlet üniversiteleri başvuru tarihleri genellikle yılda 1 defa Kış dönemi olarak belirlenmiştir. Bazı bölümlerde yılda 2 defa başvuru yapılabilmektedir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular ise, genellikle yılda 2 defa Kış ve Yaz dönemlerinde yapılır. Bunun yanında şartlı kabul başvurusu alan bazı üniversitelerin lisans ve master bölümlerine yıl boyunca şartlı kabul başvurusu yapılabilir.

Uluslararası öğrencilerin her yıl Kış dönemi yani Ekim ayında başlayacak olan üniversite programlarına zamanında yetişebilmeleri için başvurularını 1 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında yapmaları gerekir. Yaz dönemi olarak bilinen Nisan ayında başlayan üniversite programlarına zamanında yetişebilmek için ise başvurularını 1 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapmaları gerekir.  Bazı üniversitelerde ise başvurular Nisan veya Mayıs ayında başlayabilir. Başvuru dosyalarının gönderilmesi için son gün beklenmemelidir, hatta başvuruların mümkün olan en erken tarihte yapılması öğrencilerin başvurularında çıkabilecek eksik evrakları tamamlama ve vize sürecinin çeşitli sebeplerle uzaması gibi aksaklıkları giderebilmek adına önemlidir. Bir öğrencinin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren Almanya’ya gidiş süresi ortalama 5-6 ay civarındadır.

Almanya’da yıl boyunca şartlı kabul başvurusu alan üniversitelerin bulunması ülkemizdeki üniversite sınav sonucunun başvuru tarihlerinden sonra açıklanması gibi durumlarda başvuruların yapılabilmesini ve öğrencilerin hiç vakit kaybetmeden üniversite sınavınının sonucu açıklandığında Almanya’da üniversite eğitimine şartlı kabul başvurusu yapabilmelerini sağlamaktadır.

Almanya Devlet Üniversiteleri Başvuru Tarihleri

Kış Dönemi Başvuru Tarihi: 1 Haziran-15 Temmuz

Kış Dönemi-Eğitimin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Ekim-Mart

Yaz Dönemi Başvuru Tarihi: 1 Aralık-15 Ocak

Yaz Dönemi-Eğitimin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Nisan-Eylül

Şartlı kabul başvurusu alan bazı üniversitelere yıl boyunca sürekli başvuru yapılır. Şartlı kabul başvuru tarihlerini üniversiteler kendi belirledikleri için değişkenlik göstermektedir. Almanya’daki devlet üniversiteleri başvuru tarihlerini kurumumuz ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz. Başvuruların en erken tarihte yapılması vize süreci açısından da çok önemlidir.

Almanya’da Üniversite Bölümleri 

Almanya’da üniversite (lisans) bölümlerinin sayısı yaklaşık 1500’dür. Ülkemizden Almanya’ya üniversite eğitimi almak için giden öğrencilerin en çok tercih ettikleri bölümler bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, enerji mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, mekatronik, kimya, fizik, jeoloji, işletme, ekonomi, iktisat, psikoloji, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, medya bilimleri, coğrafya, tarih vb. bölümlerdir.

Almanya’da Burslu Üniversite Eğitimi

Almanya’da burslu olarak üniversite eğitimine başvuru yoktur. Almanya’da birçok burs olanağı bulunmaktadır ve burs alabilmeniz, üniversite eğitiminize başladıktan sonraki başarınıza bağlıdır. Almanya’da her eyalette başarılı öğrencilere, burs olanağı sunan devlet ve özel olmak üzere birçok kurum bulunmaktadır.

Bize iletişim sayfamızdan ulaşın, Almanya’da eğitim planınızı birlikte yapalım.

Almanya’da Üniversite 2022 kataloğumuzu buradan indirebilirsiniz.

NEDEN ALMANYA’DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Almanya’da üniversite eğitim almak yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için mükemmel bir seçenektir. Son yıllarda Almanya, dünyanın her yerinden gelen uluslararası öğrenciler için bir merkez haline geldi. Öğrencilerin Almanya’da okumayı tercih etme nedenlerinden bazılarını bu yazımızda inceleyeceğiz.

Almanya yükseköğretim cennetidir. Diğer ülkelerden farklı olarak, Almanya’da, arasından seçim yapabileceğiniz dünya çapında birçok üniversite size uygun yaşam maliyetleri ile yükseköğretim olanakları sunmaktadır. Hatta Almanya devlet üniversiteleri uluslararası öğrenciler için tamamen ücretsizdir.

Almanya uzun ve zengin bir tarihe, modern ile klasikleri, kenti ve kırsalı birleştiren canlı ve dinamik bir yaşam tarzına sahiptir.

Almanya uluslararası öğrenciler için dünyanın en iyi merkezleri arasındadır. En son resmi istatistiklere göre, Almanya’da üniversite diploması almak isteyen 375.000 civarında uluslararası öğrenci vardır ve bu sayı giderek artmaya devam etmektedir.

Almanya’da Üniversite Eğitimi Uluslararası Öğrenciler için Tamamen Ücretsizdir

Almanya’da üniversite eğitimi uluslararası öğrenciler için tamamen ücretsizdir. Yüksek vasıflı profesyonellere duyulan ihtiyacın artması ve dünyada üniversite eğitimi almanın maliyetinin yükselmesi nedeniyle yükseköğrenimin bir zorunluluk haline geldiği günümüzde, üniversitelerin, eğitim için uluslararası öğrencilerden öğrenim ücreti almadığı tek ülke Almanya’dır. Ekim 2014’te alınan bir karar ile Almanya’da bir devlet üniversitesine devam eden bütün uluslararası öğrencilerin ücretsiz yükseköğrenim alabileceği resmi olarak kabul edilmiştir. Yabancı öğrenciler, yalnızca üniversitelerin belirlediği dönemlik katkı payını ödeyerek (dönemlik 150-350 Euro) Almanya’da üniversite eğitimi alabilirler. Bu dönemlik katkı payını ödeyen öğrenciler bulundukları eyaletteki tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanırken üniversitenin yemekhane, internet kafe, kütüphane gibi hizmetlerinden de ya ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanırlar.

2018’de yapılan bir araştırmaya göre, Almanya’daki uluslararası öğrencilerin % 35’i Almanya’da yükseköğrenime devam etmelerinin ana nedeni olarak üniversitelerin ücretsiz olmasını belirtmişlerdir.

Almanya’da En Popüler Üniversiteler

2018’deki resmi kayıtlara göre, 106’sı üniversite olmak üzere Almanya’da faaliyet gösteren 429 kamu yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Almanya üniversiteleri küresel yükseköğrenim standartlarının üstünde bir eğitim verirler.

Bazı Alman üniversiteleri sürekli olarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır. Bu üniversiteler Alman öğrenciler için de üniversite eğitimi almak için en popüler üniversitelerdir. Öğrenciler, bu üniversitelere yüksek eğitim kalitesi, eğitimleri sırasında uygulamalı deneyimler edinme şansını elde etmek, eğitimleri sırasında ve sonrasında akademik olarak gelişme fırsatları elde etmek gibi sebeplerle devam etmektedirler.

Uzun ve zengin bir yükseköğrenim geleneğine dayanan tanınmış eğitim kalitesi ile Almanya dünya çapında üne sahiptir. Küresel olarak sıralanan geleneksel üst düzey Alman üniversitelerinin haricinde, her yıl dünya sıralamasına birkaç Alman üniversitesi daha dahil olmaktadır. En iyiler arasında olmalarının yanı sıra, bazı Alman üniversiteleri  Avrupa’nın en eski üniversiteleridir.

Almanya Öğrenci Vizeniz ile Tüm Avrupa’yı Dolaşabilirsiniz!

Almanya öğrenci vizeniz ile Tüm Avrupa’yı dolaşabilirsiniz. Eğer Almanya’da öğrenciyseniz, herhangi bir vize almadan veya ek izin almadan tüm Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret edebilirsiniz.

Ancak bir Avrupa vatandaşı değilseniz ve Almanya’da okumak istiyorsanız, vize başvurusunda bulunmanız gerekir. 3 ay veya 3 aydan daha az süreli özel bir programa kayıt olmadıysanız, Almanya’da 90 günden fazla kalabilmeniz ve ülke içinde yaşamaya devam edebilmeniz için oturma iznine sahip olmanızı sağlayan öğrenci vizesine başvurmanız gerekir. Almanya öğrenci vizesi hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Oturma izni aynı zamanda tüm Schengen Bölgesi’nde vizesiz seyahat etmenize olanak tanıyacağı için Almanya’da oturum izniniz olduğu sürece tüm Avrupa Birliği ülkelerini vize almanıza gerek kalmadan ziyaret edebilirsiniz.

Bir Alman Üniversitesinden kabul mektubunuzu aldığınızda, Türkiye’den ayrılmadan en az 3 ay önce (Almanya’da bulunmanızın beklendiği zaman) bir öğrenci vizesi için başvurmanızı öneriyoruz.

Oturma iznine gelince, Almanya’ya vardıktan sonra gerekli olan tüm belgeleriniz ile göçmenlik bürosuna gidip oturum izninizi almanız gerekir.

Almanya’da Sayısız Bölüm Bulunur

Almanya’da sayısız bölümü bulunur. Almanya tüm öğrencilerin kariyer hedeflerine uygun sayısız yükseköğrenim (üniversite, yüksek lisans, doktora) bölümü sunmaktadır. Endüstrileşmiş bir ülke olarak Almanya, mühendislik bölümlerine çok yatırım yapmaktadır ve bugün mühendislik programlarında özellikle Almanya üniversitelerinde yüksek akademik standartlarda ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bununla birlikte, bu üniversitelerde sunulan birçok bölüm vardır. Almanya’da üniversite eğitimi yalnızca mühendislik bölümlerinde değil, tüm bölümlerde yüksek akademik standartlarda verilmektedir. Almanya devlet üniversitelerinde lisans eğitimi verilen 1900’ün üzerinde bölüm bulunur.

Ayrıca, Almanya üniversitelerindeki programların listesi hızlı bir şekilde genişlemektedir, çünkü bilimsel ve ekonomik olarak sürekli büyüyen bir ülke olan Almanya’da yeni çalışma alanları ortaya çıkmaktadır. İster evrendeki atomu isterseniz gizemli galaksileri incelemek isteyin, Almanya’da muhtemelen bu alanda en saygın profesyonellerin öğretim verdiği bir bölüm bulabilirsiniz. Almanya’da üniversite eğitimi alabileceğiniz 2000’e yakın bölüm mevcuttur.

Almanya’da Eğitim Yapısı Öğrencilere Sunulma Şekli Bakımından Oldukça Moderndir

Dünyaca tanınan bölümlerde Almanya’da eğitim almak geleceğinizi şekillendirmek ve kariyer planlarınıza ulaşmak için atacağınız en önemli adımlardan biri olabilir.

Almanya devlet üniversitelerindeki eğitim programlarının yapısı, öğrencilere sunulma şekli bakımından oldukça moderndir. Dünyadaki en güncel bilimsel gelişmeleri karşılamak ve küresel zorluklarla güvenle yüzleşebilecek bireyleri eğitmek için tasarlanmıştır.

Almanya’da tüm yükseköğrenim programlarının müfredatları, öğretim ve araştırmaya kapsamlı yaklaşımlar bulmayı veya yaratmayı amaçlayan sürekli değişimi hedefleyerek hazırlanmıştır. Eğitiminizin sonunda, dünya çapında tanınan ve değer verilen bir diplomaya sahip olursunuz.

Dünyanın her yerinden işverenler, size saygı ile bakarlar, çünkü eğitiminiz sırasında öz disiplin edindiğinizi ve büyük sorumluluklar aldığınızı gösteren eğitim kalitesinin farkındalardır.

Almanya’da Yaşam Maliyetleri Oldukça Uygundur

Almanya’da yaşam maliyetleri oldukça uygundur. Almanya’da okurken bütçenizin önemli kısmını konaklamaya ayırmanız gerekir. Bununla birlikte, devlet yurtları en uygun ve en iyi konaklama türüdür. Eğer Türkiye’den gideceğiniz süre içerisinde devlet yurdunuz çıkmamış ise özel yurt seçeneğini değerlendirmeniz gerekir. Özel yurtların durumu da çok iyidir, fakat aylık kiraları bazı şehirlerde devlet yurtlarının 2 katı olabilmektedir. Almanya’da yiyecek, aktivite, toplu taşıma vb. diğer mal ve hizmetlerin maliyeti yüksek değildir. Almanya Federal Cumhuriyeti uluslararası bir öğrencinin yıllık tüm eğitim ve yaşam masraflarının tutarını 10.332 Euro olarak belirlemiştir. Almanya’da tüm eğitim ve yaşam masrafları hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Almanya’da Öğrenciler İçin Çalışma İzni

Almanya’da Öğrenciler için çalışma izni vardırAlmanya’da uluslararası öğrenciler haftada 20 saat yarı zamanlı (part-time) veya yılda 120 tam gün çalışabilirler. Mevcut uluslararası öğrencilerin % 60’ından fazlasının Almanya’da okurken yarı zamanlı çalıştığı tahmin edilmektedir.

İlk etapta bir kalifikasyona sahip olmanıza gerek yok, çünkü Almanya’da öğrenciler için geniş bir iş yelpazesi mevcuttur ve muhtemelen bir iş bulabilirsiniz. Genel olarak, Almanya’daki öğrenciler öğretmen, barmen, idari personel, bebek bakıcısı, market reyon görevlisi, garson, komi vb. işlerde çalışmaktadırlar.

Eğitiminizin yanı sıra yarı zamanlı olarak çalışmak, Almanya’da ciddi olarak düşünmeniz gereken bir seçenektir. Almanya’da çalışarak hem yaşam masraflarınızı yarıya indirebilir hem de bu çalışma deneyiminiz ile bağımsız yaşamanın koşullarını anlayabilirsiniz. Ayrıca mezun olduktan sonra iş bulmanız da daha kolay olacaktır.

Almanya’da Almanca Üniversite ve Yüksek Lisans Eğitimi Almanın Faydaları

Almanya’da Almanca üniversite ve yüksek lisans eğitimi almanın öğrencilere sayısız faydası vardır. Almanya’da yalnızca üniversite ve yüksek lisans eğitimi almayı değil, kariyerini de yurt dışında yapmak isteyenler için Almanca bilmek eşsiz fırsatlar anlamına gelmektedir. Almanya dünyadaki en güçlü ekonomilerden birine sahiptir.  Alman dili Avrupa kıtasında en çok konuşulan ana dildir. Alman şirketleri sektörlerinde dünya lideridir ve tüm dünyada geniş bir şube ağına sahiptir. Ülkemizdeki Alman menşeli şirketler de Almanca bilen personel sıkıntısı çekmektedir. Bu istihdamı karşılayabilmek için Alman ve Türk üniversiteleri arasında her geçen gün daha fazla anlaşma sağlanmaktadır.

Almanya’da Eğitim Alırken Alman Kültürü ile Tanışırsınız

Almanya’da eğitim alırken Alman kültürü ile yakından tanışma fırsatı yakalarsınız. Almanya sosyal bir devlet olması ve sürekli büyüyen ekonomisi yüzünden diğer ülke vatandaşları için her dönemde en önemli merkezlerden biri olmuştur. Günümüzde Alman vatandaşları Almanya’ya çalışmak ve aileleriyle birlikte yaşamak için gelen birçok yabancıyla uyum içerisinde yaşamaktadır.

Ayrıca, Almanya üniversiteleri, Almanya’yı eğitim hedeflerine ulaşma fırsatı olarak gören yüz binlerce uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapmaktadır. Almanya’da, dünyayı farklı bir açıdan görmenizi sağlayacak özelliklere sahip, bir çeşitlilikle karşılaşacağınızı söyleyebiliriz.

Almanya’nın Kültürel ve Tarihi Mirası

Almanya’nın kültürel ve tarihi mirasını tanıma fırsatı yakalarsınız. Almanya uzun, zengin ve karmaşık bir tarihe sahiptir. Bugün, Almanya hakkında kesinlikle tahmin edebileceğinizden daha az şey bildiğinize eminiz. Almanya, insanlık tarihinin en önemli aşamalarında neredeyse tüm dönemlerde kilit rol oynamıştır. Tüm dünya tarihi boyunca sürekli değişen tarihi, kültürel ve bilimsel olarak Alman tarihine eşsiz bir katkı sağlamıştır. Almanya’da okumak, bu kültürel ve tarihi yerlerin çoğunu ziyaret etmek, onlarla ilgili inanılmaz hikayeler duymak ve unutulmaz anılar toplamak için harika bir fırsattır. Almanya hakkında daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Your Career in Starts Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ullamcorper pellentesque arcu, quis a sodales eros pharetra. Morbi congue urna id ligula laoreet varius ac id arcu. Vivamus sodales ligula in gravida lobortis. Nullam ac mauris elit.