Skip to content

Almanca Dil Sınavları

Almanya devlet üniversiteleri,  üniversite ve master bölümlerine başvurularda TestdafDSH, Telc, Goethe ve DSD sınavlarından alınan sertifikaları kabul ederler. Bu sınavlar Almanya’da yükseköğrenim almak isteyen öğrencilerin en çok tercih ettikleri sınavlardır. Bunların dışında girilebilecek bazı alternatif dil sınavları da vardır.

TESTDAF-Test Deutsch Als Fremdsprache 

TestDaF-Test Deutsch Als Fremdsprache Almanya’da üniversite eğitimi almak ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyen,  yılda yaklaşık 25.000 öğrencinin tercih ettiği Almanca yeterlilik sınavıdır. Almanya’da bulunan 170 test merkezinin yanı sıra, Türkiye’nin de içinde bulunduğu yaklaşık 100 ülkede 500 lisanslı test merkezi tarafından yapılmaktadır. En çok tercih edilen Almanca yeterlilik sınavıdır. Ülkemizde, Sprachschule ARTI Antalya, Goethe-Institut Ankara, Bilkent Erzurum Laboratory School, Goethe Institut Izmir,  Goethe-Institut İstanbul, Marmara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi-Yabancı Diller Yüksekokulu lisanslı TestDaF sınav merkezleridir.

TestDaF sınavı Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazılı İfade ve Sözlü İfade olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. TestDaF-Seviye 4 (TDN4) sertifikasını almaya hak kazanan öğrenciler, Almanya’da tüm devlet üniversitelerine lisans ve lisansüstü programlara başvuruda bulunabilirler. TestDaF-Seviye 4 (TDN4) sertifikasını alabilmek için sınavın her bölümünden en az  4 puan alarak, toplamda 16 puan alınması gerekir.

TestDaF sınavındaki konuların ve görevlerin birçoğunun, Almanya’da  üniversite yaşantısıyla, çalışma, araştırma ve bilimle bağlantısı vardır. Bazı konular ve metinler, üzerinde teknik bilgiye ihtiyaç duymanız beklenmeden bazı uzmanlık alanları ile de bağlantılı olabilir. TestDaF sınavına en az 700 saat ders almış öğrencilerin katılmaları tavsiye edilmektedir.

TestDaF sınavının süresi eğer hiç ara verilmezse 3 saat 10 dakikadır. Fakat sınava giren aday sayısının çok olması gibi bazı durumlarda lisanslı test merkezlerinin ara verme hakkı bulunmaktadır.

TestDaf sınavı Dinleme- Anlama (Hörverstehen), Okuma-Anlama (Leseverstehen),  Yazılı İfade (Schriftlicher Ausdruck), Sözlü İfade  (Mündlicher Ausdruck) olmak üzere 4 bölümden oluşur.

Dinleme-Anlama (Hörverstehen)

Dinleme-Anlama (Hörverstehen) bölümünde adaylardan 3 dinleme metnini dinledikten sonra, kendilerine yöneltilen 25 soruyu 40 dakika içinde cevaplamaları beklenir. Bu dinleme metinleri genellikle bazı diyaloglar, röportajlar veya sunumlardan oluşmaktadır.

Okuma Anlama (Leseverstehen)

Okuma anlama (Leseversthen) bölümünde adaylar, kendilerine verilen 3 yazılı metni okuduktan sonra 30 soruyu 60 dakika içinde yazılı olarak cevaplamalıdırlar. Bu okumalarda üniversite hayatı ile ilgili kısa metinler, bazı gazete kupürleri veya bazı dergi makaleleri olabileceği gibi bilimsel konulara da yer verilebilir. Gramer bilgisi bu bölümde yazılı olarak test edilir.

Yazılı İfade (Schriftlicher Ausdruck)

Yazılı ifade (Schriftlicher Ausdruck) bölümünde adaylardan 60 dakika içinde belirli bir konu üzerinde bir kompozisyon yazmaları beklenir. Adaylara bazı diyagramlar veya tablolar verilerek bunları tanımlamaları istenebilir. Verilen konu ile ilgili farklı bakış açıları sunulmalı ve tartışmalı konular ile ilgili görüşler yazılı olarak bildirilmelidir.

Sözlü İfade (Mündlicher Ausdruck)

Sözlü ifade (Mündlicher Ausdruck) bölümünde adaylardan sözlü olarak yöneltilen yedi soruya, 35 dakika içinde cevap vermeleri beklenir. Adaylardan akademik veya bilimsel bir konu ile ilgili sorulan sorulara aynı şekilde cevap vermeleri beklenmektedir. Sorular bir kulaklık aracılığı ile iletilir ve adaylar soruları bir mikrofon aracılığı ile cevaplarlar.

TestDaF sınavının puanlaması aşağıda belirtilen şekilde yapılmaktadır;

TestDaF-Seviye 5 (TDN 5) 

TestDaF-Seviye 5 (TDN 5) Okuma-Anlama bölümünde yöneltilen 30 sorudan en az 24’ünün, Dinleme-Anlama bölümünde yöneltilen 25 sorunun da en az 19’unun doğru cevaplanmış olması gerekir. Yazılı ve sözlü sınavlar sınav kontrol uzmanları tarafından değerlendirilmektedir.

TestDaF-Seviye 4 (TDN 4) 

TestDaF-Seviye 4 (TDN 4) Okuma Anlama bölümünde yöneltilen 30 sorudan en az 20’sinin, Dinleme-Anlama bölümünde yöneltilen 25 sorunun en az 15’inin doğru cevaplanmış olması gerekir. Yazılı ve sözlü sınavlar sınav kontrol uzmanları tarafından değerlendirilmektedir.

TestDaF-Seviye 3 (TDN 3)

TestDaF-Seviye 3 (TDN 3) Okuma-Anlama bölümünde yöneltilen 30 sorudan en az 14’ünün, Dinleme-Anlama bölümünde yöneltilen 25 sorunun en az 10’unun doğru cevaplanmış olması gerekir. Yazılı ve sözlü sınavlar sınav kontrol uzmanları tarafından değerlendirilmektedir.

Sınav bitiminde sözlü anlatım da dahil olmak üzere sınavla ilgili tüm evraklar, Almanya’daki TestDaF merkezine posta yolu ile gönderilir ve değerlendirme sınav kontrol uzmanları tarafından şeffaf şekilde yapılır. Sınav sonuçları sınava girilen tarihten 6 hafta sonra adayların başvuru formlarında belirtmiş oldukları adreslere posta yolu ile iletilir.

TestDaF sınavına başvuruda bulunurken size en yakın lisanslı test merkezini seçmelisiniz. Başvurunuzu online olarak kredi kartı ile yapabilirsiniz. Lisanslı test merkezlerindeki sınav ücretlerini öğrenmek için ilgili merkezle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Türkiye’de Bulunan Lisanslı TestDaF Sınav Merkezleri

Türkiye’de bulunan bazı lisanslı TestDaf merkezlerini aşağıda sizinle paylaştık.

Goethe-Institut Ankara

Atatürk Bulvarı No: 131, 06640 Bakanlıklar-Ankara

Kontak: Cihan Yavuz Yılmaz

Tel: 0312  471 41 41

Fax: 0312  419 41 59

E-Mail:  cihan@ankara.goethe.org

Goethe-Institut İzmir

Mithatpasa Cad. No: 907, 35290 Göztepe/ İzmir

Kontak: Nuray Köse

Tel: 0232 489 56 87

Fax: 0232 446 70 12

E-Mail: bso@izmir.goethe.org

Geothe-Institut İstanbul

Yeniçarşı Cad. No: 32, 34433 Beyoğlu – İstanbul Türkiye

Tel: 0212 249 2009

Fax: 0212 252 5214

E-Mail: info@istanbul.goethe.org

Çukurova Üniversitesi Adana

Egitim Fakültesi, Alman Dili Egitimi Anabilim Dalı, 01330 Balcalı/Adana

Kontak: DAAD-Lektorin Dunja Schula

Tel: 0531 916 1951

E-Mail: dunja.schula@web.de

Marmara Üniversitesi – İstanbul 

Yabancı Diller Yüksekokulu Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy-İstanbul

Kontak: Birsen Barış Akbaş, Gonca Uslu Saraç

Tel: 0216 338 16 51

Fax: 0216 338 12 40

E-Mail: goncau@gmail.com

TestDaF sınavının resmi internet sayfasına buradan ulaşabilir, daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

high school,university student study.hands holding pencil writing paper answer sheet.sitting lecture chair taking final exam attending in examination classroom.concept scholarship for education abroad

DSH-Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang  

Almanya’da üniversite eğitimine başlayabilmek için, başvuru sürecinde Almanca dil seviyesinin yükseköğretim için yeterli olduğunun kanıtlanması gerekir. DSHDeutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang sınavı bu sınavlardan biridir. Yalnızca Almanya devlet üniversitelerinin bünyesinde yapılan DSH sınavı birçok üniversitede yılda iki kez yapılırken, bazı üniversitelerde sınava çok kez girilebilir. DSH sınavı ücretlidir ve sınav ücretleri üniversitelere göre değişmekle birlikte 75-150 Euro arasındadır. DSH sınav tarihlerini Almanya üniversiteleri kendileri belirledikleri için sınava girmek istenilen üniversitenin sınav tarihleri takip edilmelidir. DSH-1, DSH-2 ve DSH-3 olmak üzere 3 seviyesi vardır. DSH 1 sınavından en az %57, DSH 2 sınavından en az %67 ve DSH 3 sınavında da en az %82 oranında başarı gösteren öğrenciler sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Çok az istisna dışında tüm Almanya üniversitelerine DSH-2 belgesi ile başvuru yapılabilmektedir. DSH sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Yazılı sınav, Dinleme-Anlama (Hörverstehen), Okuma-Anlama(Leseverstehen und Wissenschaftssprache), Metin Üretimi ve Sözlü Anlatım (Mündliche Prüfung) bölümlerinden oluşur.

Dinleme-Anlama  (Hörverstehen)

Dinleme-Anlama (Hörverstehen) bölümünde adaylara güncel konulardan seçilen bir metin dinletildikten sonra, konu ile ilgili yöneltilen sorulara cevap vermeleri beklenir.  Birçok üniversitede Dinleme-Anlama bölümü iki dinleme metninden oluşur ve bu bölüm için verilen süre yaklaşık 50 dakikadır. Bu bölümü başarı ile tamamlamak için özellikle B1, B2 ve C1 seviyelerinde dinleme metinlerinin çözümlemeleri hakkında yeterli tekrarların yapılmasının ve konular genellikle güncel konulardan seçildiği için televizyon izlenmesinin de faydalı olduğu bilinmektedir.

Okuma-Anlama (Leseverstehen und Wissenschaftssprache)

Okuma-Anlama (Leseverstehen und Wissenschaftssprache) bölümü için verilen süre yaklaşık 90 dakikadır. Sunulan bilimsel bir metni okuyan adaylardan, en az 5 en fazla 13 yazılı olarak yöneltilen sorulara kendi cümleleri ile özgün olarak cevap vermeleri beklenir. Sınavın bu bölümüne hazırlanırken okuma yapıp, okunan konular ile ilgili özet çalışmaları yapmak faydalı bir çalışma yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Metin Üretimi (Textproduktion)

Metin Üretimi (Textproduktion) bölümünde adaylardan belirlenen bir konu ile ilgili 70 dakika içinde en az 200-250 kelime içeren;  giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat ederek bir kompozisyon yazmaları beklenir. Bu bölüm için seçilen konular bazı grafikler ve istatistikler içerebildiği gibi farklı konular da olabilir. Bu bölümün sonunda bazı üniversitelerde metin ile ilgili sözlü sorular da yönetilebilmektedir.

Sözlü Anlatım (Mündliche Prüfung)

Sözlü Anlatım (Mündliche Prüfung) bölümünün süresi yaklaşık 20 dakikadır. Sınavın ilk 5 dakikasında adaylardan verilen konunun sözlü özetinin yapılması beklenir, kalan 15 dakikada sınav yetkilisinin sözlü olarak yönelttiği sorulara adayların sözlü olarak cevap vermeleri beklenir. Sözlü anlatım bölümünde seçilen konular genellikle akademik içeriklere sahiptir.

Aktif sınav süresi 3 saat 10 dakikadır.

DSH sınavının resmi internet sayfasına buradan ulaşarak sınav tarihleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

TELC DEUTSCH C1 HOCHSCHULE “The European Language Certificates”  

1968 yılında Alman Halk Eğitim Merkezleri (DVV) tarafından kurulan TELC Deutsch Hochschule “The European Language Certificates” , 20’den fazla ülkede 3000’i aşkın yetkilendirilmiş kuruluş ile hizmet vermektedir. Avrupa’da 7500’ün üzerinde yetkili sınav görevlisi bulunmaktadır.

Tüm Almanya üniversitelerinde yükseköğrenim görmek isteyen öğrenciler, “Telc Deutsch C1 Hochschule” sertifikası ile çok az istisna dışında lisans ve yüksek lisans bölümlerine başvuruda bulunabilirler .

TELC yetkilileri tarafından, öğrencilere sınava girmek istedikleri tarihten 1 ay öncesinde başvuru yapmaları önerilmektedir. Sınav ücretleri yapıldığı test merkezine göre değişmekle birlikte genel olarak, 150 Euro civarındadır.

TELC C1 sınavı, TestDaF ve DSH sınavlarında olduğu gibi, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Yazılı bölümün süresi 3 saat 40 dakikadır. Sözlü sınava geçilmeden önce 20 dakikalık bir mola verilir ve süresi 16 dakika ile 24 dakika arasında değişir. Sözlü sınav, eğer yetkililer tarafından gerek görülürse farklı bir günde yapılabilir. TELC C1 sınavı Yazılı Anlatım(Schriftlicher Ausdruck) , Dinleme- Anlama (Hörverstehen), Okuma-Anlama (Leseverstehen) ve Sözlü  Anlatım (Mündliche Prüfung) bölümlerinden oluşur. Sınavın her bölümünde en az %60 başarı gösteren öğrenciler sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

Dinleme-Anlama  (Hörverstehen)

Dinleme-Anlama (Hörverstehen) bölümünün süresi yaklaşık 20 dakikadır. Adaylara üç metin dinletilir, bunlar genellikle bir sunum, bir söyleşi veya güncel bazı konular olabilir. Adaylardan yapılan dinlemelerin sonunda sınav kağıdında bulunan doğru şıkları işaretlemeleri beklenir.

Okuma-Anlama (Leseverstehen)

Okuma-Anlama (Leseverstehen) bölümünün toplam süresi 90 dakikadır. Bu bölümde adaylara bazı metinler (3 veya 4 metin) verilir ve bu metinler ile ilgili boşlukları doldurmaları, bir başlık bulmaları, yöneltilen sorulara ait doğru şıkları işaretlemeleri beklenir.

Yazılı Anlatım (Schriftlicher Ausdruck)

Yazılı Anlatım (Schriftlicher Ausdruck) bölümünün toplam süresi 30 dakikadır. Bu bölümde adaylara iki konu verilir ve birini seçerek, kendi görüşlerini gerekçelendirerek yazmaları istenir.

Sözlü Anlatım (Mündliche Prüfung)

Sözlü Anlatım (Mündliche Prüfung) bölümünün süresi 16 ila 24 dakika arasındadır. Bu bölüme başlamadan önce adaylara 20 dakika hazırlanma süresi verilir. İki veya üç katılımcı ile birlikte yapılır. Adaylara bazı konular sunularak bunlarla ilgili kısa sunumlar yapmaları, tartışmaları, kendi aralarında karşılıklı konuşmaları istenir. Adaylardan bazen sınav yetkililerinin konular ile ilgili sorularına cevap vermeleri beklenir.

Yalnızca yazılı sınav, Frankfurt’taki TELC merkezinde değerlendirilmektedir. Sınav sonuçları sınava girdiğiniz tarihten 4 hafta sonra açıklanmaktadır.

Telc Deutsch C1 Hochschule sınavı resmi internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

GOETHE Sprachprüfung  

Goethe Institut bir Alman kültür enstitüsüdür. Tüm dünyada  Almanca  bilgisini teşvik ederek, uluslararası kültürel işbirliğini destekleyerek  faaliyet göstermektedir. Yeni küresel zorlukların olduğu zamanlarda, enstitü’nün çalışması, kültürler arasında daha derin bir karşılıklı anlayış yaratmayı amaçlamaktadır. Goethe Enstitüsü günümüzde 94 ülkede 160 enstitü ve irtibat bürosuna sahiptir.

Enstitü, Goethe Enstitüleri, Goethe Merkezleri, kültür dernekleri, okuma odaları ve dil öğrenme ve sınav merkezleri ağı aracılığıyla altmış yılı aşkın bir süredir tüm dünyada yabancı kültür ve eğitim politikasında merkezi bir rol oynamıştır.

Almanya devlet üniversitelerinde yükseköğrenim almak isteyen öğrenciler eğer direkt bölüm başvurusu (Almanca hazırlık bölümlerine değil) yapmak istiyorlarsa, ülkemizde İstanbul, Ankara  ve İzmir’de bulunan Goethe Institut’lerin birinde C2 sertifika sınavına girip başarılı olmaları gerekir. Almanya devlet üniversiteleri lisans ve yüksek lisans başvurularında genelde Goethe C2 sertifikasını talep etmektedirler. Bazı üniversitelere Goethe C1 sertifikasını kabul etmektedir.

Goethe C2 sınavı, Okuma (Testproduktion) , Yazma (Leseverstehen), Dinleme (Hörverstehen) ve Konuşma (Mündlicher Ausdruck) olmak üzere 4 bölümden oluşur.

Okuma Bölümü (Testproduktion)

Okuma Bölümünün (Testproduktion) süresi 70 dakikadır. Bu bölümde adaylardan okunan bir metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları beklenir.

Yazma Bölümü (Leseverstehen)

Yazma Bölümünün (Leseverstehen) süresi 80 dakikadır. Adaylara verilen bir grafikle ilgili olarak konu hakkında düşüncelerini detaylı olarak yazmaları istenir.

Dinleme Bölümü (Hörverstehen)

Dinleme Bölümünün (Hörverstehen) süresi 40 dakikadır. Adayların dinletilen bazı durumlar ile ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenir.

Konuşma Bölümü (Mündlicher Ausdruck)

Konuşma Bölümünün (Mündlicher Ausdruck) süresi 10-15 dakikadır. Bu bölüm iki farklı modülden oluşur. Birinci modülde adaylara okutulan kısa bir konu ile ilgili görüş bildirmeleri beklenir. İkinci modülde ise verilen bir konuyla ilgili 2 adayın birbirleri ile konuşarak bir sonuca varmaları beklenir.

Goethe Institut Ankara İletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Goethe Institut İzmir iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Goethe Institut İstanbul iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Almanca Dil Sınavları 2 (Goethe-TELC arasına)

DSD-Deutsches Sprachdiplom

DSD (Deutsches Sprachdiplom) 14-19 yaş arası öğrencilerin yazılı ve sözlü Almanca yeterliliklerini belgelemek için girdikleri bir sınavdır. Her yıl DSD’ye girilebilir. DSD sertifikasına sahip olan öğrenciler Almanya, Avusturya ve İsviçre üniversitelerine ve üniversite hazırlık programlarına başvuru yapabilirler.

IELEV Lisesi 2015 yılından bu yana bu sınavı verme ruhsatına sahiptir. İki aşamalı olan bu sınav 9. ve 11. sınıflarda yapılır. 9. sınıfta DSD 1 sınavında başarılı olan öğrenciler Almanca seviyelerinin B1 düzeyinde olduğunu resmi olarak belgelendirdikleri için Almanya devlet üniversitelerinin Almanca hazırlık bölümlerine bu sertifika ile başvurabilirler. Öğrenciler 11. sınıfta eğitim alırken girecekleri DSD 2 sınavına hazırlanırlar. DSD 2 sınavını geçen öğrenciler C1 düzeyinde yeterliliğe sahiptir ve Almanya devlet üniversitelerine Türkiye’de üniversite sınavında kazanmış oldukları bölümde veya çok yakın alanlarında başvuru koşullarını yerine getirdikleri üniversitelere direkt bölüm başvurusu yapabilirler.

Almanya devlet üniversiteleri tarafından kabul edilen tüm dil sertifikaları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bize iletişim sayfamızdan ulaşın, Almanya’da eğitim planınızı birlikte yapalım.

Almanya’da Eğitiminiz Burada Başlar.

Almanya’da Almanca üniversite ve yüksek lisans eğitimi hakkında tüm merak ettiklerinizi bize ulaşarak ücretsiz öğrenebilirsiniz.